E N G L I S H

Iolo Morganwg: Yr UndodwrBedyddiwyd, priodwyd a chladdwyd Iolo Morganwg mewn gwahanol eglwysi Anglicanaidd ym Mro Morgannwg. Serch hynny, o'r 1790au cynnar hyd ei farwolaeth ym 1826, Undodwr gwrth-sefydliadol a gwrth-glerigol tanbaid oedd ef. Yn wir, honnodd â chryn falchder mai ef oedd un o sylfaenwyr Cymdeithas Dwyfundodiaid De Cymru (1802).

 Tudalen deitl copi personol Iolo o'r diwygiadau i'w emynau

Tudalen deitl copi personol Iolo o'r diwygiadau i'w emynau

O'r 1770au ymlaen meithrinwyd ei dueddiadau anuniongred gan weinidogion a chrefftwyr Anghydffurfiol ym Morgannwg, a dwysawyd ei ddiffyg parch at y drefn wleidyddol a chrefyddol gan ei brofiad yn y carchar rhwng 1786 a 1787.

Yn sgil ei ymweliadau cyson â Bryste a Llundain, datblygodd ymdeimlad annibynnol cryf, ynghyd ag ymlyniad wrth ryddid, gwrth-drindodiaeth ac awydd i ddiwygio. Closiodd at Undodwyr Essex Street, Llundain, a daeth i adnabod David Williams, Joseph Priestley a Theophilus Lindsey.

Yng Nghymru, Iolo a Thomas Evans (Tomos Glyn Cothi) oedd yr Anghydffurfwyr Rhesymegol mwyaf hyglyw ac ymosodol yn ystod y 1790au. Trwy gyfrwng yr Orsedd, yr eisteddfod a'r wasg argraffu, heriasant gefnogwyr 'Gwlad ac Eglwys' gan ymhoffi yn egwyddorion y Chwyldro Ffrengig.

Ym 1802 yr oedd Iolo yn allweddol wrth ffurfio Cymdeithas Dwyfundodiaid De Cymru ac ymgyrchodd yn galed ar ei rhan cyn i Undodiaeth gael ei chyfreithloni ym 1813, ac wedi hynny. Trefnodd deithiau pregethu ar gyfer gwrth-drindodwyr blaenllaw, croesodd gleddyfau ag esgobion megis Thomas Burgess, esgob Tyddewi, a chyhoeddodd gasgliad o emynau a salmau yn dwyn y teitl Salmau yr Eglwys yn yr Anialwch (1812). Yn ei sir enedigol ym Morgannwg ac yn 'Y Smotyn Du' yng nghefn gwlad siroedd Ceredigion a Chaerfyrddin, dathlwyd ef fel 'tad' yr achos Undodaidd. Dyma eiriau Iolo ei hun: 'Remember, as I have long lived so will I die in the unshaken belief of the doctrines of Unitarian Christianity.'

Admin