E N G L I S H

Syr John Morris-Jones

Addysgwyd John Morris-Jones yn Rhydychen a'i benodi yn Athro'r Gymraeg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Bangor. Ef oedd un o ffigyrau mwyaf dylanwadol y byd ysgolheigaidd Cymraeg yn yr ugeinfed ganrif. Y mae'n haeddu clod am ei waith ysgolheigaidd arloesol, ond fe'i cofir yn bennaf am ei gondemniad chwerw o Iolo Morganwg a'i ffugiadau. Yr oedd yn un o elynion pennaf yr Orsedd.


Admin