E N G L I S H

Cynhadledd 2007


Y Bardd a'r Derwydd: Iolo Morganwg

The Welsh Bard and Druid: Iolo Morganwg


30 Mehefin 2007


Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

PROGRAMME / RHAGLEN


9:25 Welcome / Croeso
Yr Athro / Professor Geraint H Jenkins, Cyfarwyddwr / Director, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

9:30 Iolo a Chân (Iolo and Song)
Mr Daniel Huws
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

10.15 'Literary Gems': The Correspondence of Iolo Morganwg
Yr Athro / Professor Geraint H Jenkins, Cyfarwyddwr / Director, Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

10.45 '(A) mass of forgotten ideas': Ymylnodau gohebiaeth Iolo Morganwg*
(Iolo Morganwg's Marginalia)
Dr Ffion Mair Jones
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

11.15 COFFEE / COFFI

11.45 The Uniqueness of Iolo Morganwg: Some European Reflections
Yr Athro / Professor RJW Evans Prifysgol Rhydychen / Oxford University

12.30 Lansio Gwefan Iolo Morganwg
(Launch of the Iolo Morganwg website)
Dr Cathryn Charnell-White
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

1.00 LUNCH / CINIO (At the Centre / Yn y Ganolfan)

2.00 'Ein Derwydd o'r dechreuad': Gwalchmai a Gorsedd y Beirdd yn Oes Victoria
('Our Druid from the beginning': Gwalchmai and the Gorsedd of the Bards in the Victorian Age)
Dr Gethin Rhys
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

2.30 'Humbug bid Humbug': Myfyr Morganwg and John Morris-Jones
Dr Marion Löffler
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

3.00 Iolo, Druidism and Dr William Price, Llantrisant
Mr Brian Davies
Amgueddfa Pontypridd Museum

3:45 TEA / TEAdmin