E N G L I S H

Cynhadledd 2008


Iolo Morganwg: Ffarwél i'r Hen Ddewin

Iolo Morganwg: Farewell to the Old Sorcerer


5 Gorffennaf 2008


Y Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd, Aberystwyth

PROGRAMME/RHAGLEN9:30 The project: a critical conspectus
Yr Athro Geraint H Jenkins
Cyfarwyddwr
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

10:00 The coward slave, we pass him by: Burns' critique of Enlightenment
Yr Athro Murray Pittock
Prifysgol Glasgow
University of Glasgow

11.00 COFFI / COFFEE

11.30 'Ai ofn oedd?' Iolo Morganwg, ymylnodi a'r diwylliant argraffu* /'Was it fear?': Iolo Morganwg, marginalia and print culture
Dr Ffion Mair Jones
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

12:10 'Canu â'r ysbryd a'r deall hefyd': Iolo Morganwg ac emynyddiaeth resymegol * / 'Singing with the spirit and the intellect too': Iolo Morganwg and rational hymnology
Dr Cathryn Charnell-White
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies

12.40 CINIO / LUNCH (Yn y Ganolfan / [italic:At the Centre)]
Ar ôl cinio dadorchuddir cofeb Iolo Morganwg / After lunch the Iolo Morganwg memorial will be unveiled

2.00 Mary Wollstonecraft and the politics of genius
Yr Athro Caroline Franklin
Prifysgol Abertawe
Swansea University

3.00 TE / TEA

3.30 The relevance of absence: radical Iolo and Victorian Wales
Dr Marion Löffler
Canolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru
University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies


* Translation facilities will be available for Welsh-language lectures

Admin