E N G L I S H

Llandochau (Llandough)

Llandochau'r Bont-faen oedd cartref rhai o ddylanwadau ffurfiannol pwysicaf Iolo, sef y Parchedig John Walters a'i feibion, John Walters, yr ieuengaf, a Daniel Walters.

Cartref y Parchedig John Walters a\

Cartref y Parchedig John Walters a'i deulu, Llandochau'r Bont-faen


Admin