E N G L I S H

Pennon

Ym Mhennon, ym mhlwyf Llancarfan, y ganed Iolo, fis Mawrth 1747, ond nid yw'r tŷ lle y'i ganed i'w weld bellach.
Admin