E N G L I S H

Silstwn (Gileston)

Eglwys Silstwn

Eglwys Silstwn


Yr oedd gan Iolo a'i deulu gysylltiadau â Silstwn. Bu tad Iolo, Edward Williams yr hynaf, yn byw yn y pentref hwn cyn priodi a symud i Bennon, lle y ganed Iolo. Tybir bod enghraifft o'i waith fel saer maen i'w gweld ar fur yng nghefn yr eglwys.

Enghraifft (o bosibl) o waith Edward Williams, tad Iolo, yn eglwys Silstwn

Enghraifft (o bosibl) o waith Edward Williams, tad Iolo, yn eglwys SilstwnMae'n bosibl y gwelir hefyd enghraifft o grefftwaith Iolo yn y fynwent.

Golwg fanwl ar y bedd

Golwg fanwl ar y bedd

Bedd yn y fynwent, o bosibl o waith Iolo

Bedd yn y fynwent, o bosibl o waith Iolo
Cadwai Taliesin Williams ysgol yn y pentref ar un adeg.
Admin