E N G L I S H

Iolo Morganwg at Benjamin Hall, 14 Mawrth 1816

(NLW 21286E, Letter 950)


Yn y llythyr hwn ynglŸn â Bil Ffordd Dramiau Pen-y-bont ('Bridgend Tramroad Bill') daw gwybodaeth ddaearyddol fanwl Iolo i'r fei wrth iddo drafod union leoliad y cynllun. Lluniodd fap hefyd o'r ardal i gryfhau ei ddadleuon. Mae Iolo hefyd yn diolch yn hwyrfrydig i Benjamin Hall am rodd ariannol o bum gini.


LlGC 21286E, Llythyr 950, Iolo Morganwg at Benjamin Hall, 14 Mawrth 1816: tud. 1


 Y cynllun a luniwyd gan Iolo

Y cynllun a luniwyd gan Iolo

Admin